Vädret gör inte alla glada.

Fiskodlingarna har det kämpigt då det varma vattnet gör att fiskarna dör.
I till exempel Kälarne fiskodling har det tagits upp cirka 100 kilo döda rödingar på grund av värmeböljan. Redan vid temperaturer över 18-19 garder blir det problem.