Dyster bild av utvecklingen i glesbygd

De människor som väljer att flytta till glesbygden är för få och för gamla för att ge tillräckligt underlag för allmän och kommersiell service i glesbygderna - och inget tyder på att befolkningsminskningen ska vända.

Den dystra bilden tecknar Glesbygdsverket i sin sjunde årsbok.

Ett mått på hur allmän service skärs ner i glesbygden är exempelvis att nu 30 000 personer i skogslänen - en ökning med 5 000 personer sedan förra undersökningen - har mer än 30 minuters resväg till närmaste vårdcentral.