Mittuniversitetet får miljoner för forskning om kejsarsnitt

Forskaren Ingegerd Hildingsson vid Mittuniversitetet har fått nära 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera hur kvinnor och vårdgivare upplever de kejsarsnitt som görs utan att det finns en medicinsk anledning.

Ungefär hälften av alla kejsarsnitt är planerade och den andra hälften är akuta.

Undersökningen skall genomföras vid tre sjukhus i Västernorrlands län de kommande fyra åren. Dessutom skall blivande mödrar i Västernorrland få svara på frågor om deras förväntningar och önskemål om förlossningssätt.

Kejsarsnitt användes tidigare för en förlossning som inte kunde genomföras på normal väg. I dag sker kejsarsnitt även utan medicinsk orsak, något som ofta ifrågasätts eftersom dessa operationer påverkar kvinnors och barns hälsa. Ett kejsarsnitt medför fler komplikationer och förbättrar inte barnets hälsa.

Dessutom ökar kostnaderna för vårdgivaren eftersom ett kejsarsnitt dels kostar mer och dessutom innebär två dygns längre vårdtid jämfört med en normal förlossning.