Gällöföretag klankas på - efter misstag med klinkers

Ett företag i Gällö har svart-listats av konsumenttidskriften Råd&rön, eftersom företaget inte följt en uppmaning av Allmänna reklamationsnämnden.

Företaget anlitades av en kvinna för att lägga in klinkers i ett badrum.

Efter några veckor började plattorna att lossna. Arbetet gjordes delvis om, och kvinnan fick rabatt på arbetskostnaden, men hon blev ändå inte nöjd.

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderade företaget att ge henne 1 000 kronor, vilket de inte har gjort.