Hoting hoppas på E 45:an

Nu när 45:an blivit Europaväg så kommer trafiken att öka, det menar Vägverket.

I Hoting har företagare och föreningar bildat en samhällsförening för att försöka dra nytta av det. Karl Henrik Hedberg är en av dom som hoppas att Europavägen ska bli en nödvändig injektion för Hoting.