Fritidshusområde får ny detaljplan

Allt fler bygger om sina fritidshus till permanent boende längs stranden mellan Brunflo och Östersund.

Det har gjort att genomfartstrafiken ökat betydligt och de boende i nedre Andalens villaområde har krävt en ny anslutningsväg. Och nu har kraven fått gehör.

Östersunds kommun föreslår en ny detaljplan för området, som ska ut på samråd med alla berörda.