Sverigedemokraterna får samarbetspartner

I Härjedalen har partiet Vox Humana inlett ett samarbete med Sverigedemokraterna när det gäller platser i kommunens nämnder och styrelser.

Vox Humanas partiordförande Pelle Persson säger till SR Jämtland att partierna har ett valtekniskt samarbete för att få fler platser i kommunens nämnder och styrelser.

Samarbetet har betytt att Vox Humana fått ytterligare en plats i kommunstyrelsen, och fyra platser till i olika nämder.

- Vi har inte förbundit oss till att samarbeta om sakfrågorna, utan där gör var och en som de vill, säger Pelle Persson.