Bönder känner sig blåsta av Lantmännens byggfirma

Flera bönder i länet känner sig lurade av Lantmännens eget byggföretag - Bygglant - som projekterar och bygger exempelvis ladugårdar.

Flera som anlitat företaget vittnar om omfattande byggfusk och merkostnader - i vissa fall på uppemot en halv miljon.

För Lars Nathanelsson i Norderåsen blev det en hårresande upplevelse när han anlitade Bygglant för bygget av ett tjurstall.

- På ett bygge var det 54 anmärkningar, det värsta som byggnadskontrollanten upplevt, säger Lars Nathanaelsson till SR Jämtland.