Jämtkraft förhalar ersättningen till stormdrabbade

Flera tusen elabonneneter i länet har rätt till ersättning efter stormarna i höst, men Jämtkraft drar på utbetalningarna. Eons kunder däremot kommer att få sina pengar vid årsskiftet.

De som var utan ström i mer än tolv timmar får 800 kronor och de som var utan i mer än 24 timmar får dubbelt så mycket.

Mer oklart är det för de flera tusen av Jämtkrafts kunder, som var utan ström.

Bolaget går just nu igenom varje enskilt ärende för att bland annat undersöka om man kan använda sig av en paragraf i ellagen - som säger att ersättningen får sänkas om reparatörer inte kunnat skickas ut på grund av dåligt väder eller mörker.