Fängelsestraff för underlivsmassör

Sex månaders fängelse - det blev domen mot den massageterapeut i Östersund som åtalats för sexuellt ofredande av sju kvinnor som sökt hjälp för ryggbesvär, men som fått massage i underlivet.

De sju kvinnor som nu tilldöms 30 000 kronor vardera av massageterapeuten har lämnat i stora drag likartade redogörelser.

De har sökt hjälp för olika ryggbesvär men har bland annat fått frågor om sitt sexliv, kommentarer om sina kroppar m m.

I samtliga fall utmynnade behandlingen i att massageterapeuten stack in fingrarna i slida eller anus på kvinnorna - något som han hävdade var helt avgörande för en lyckad behandling.

Kvinnorna har berättat om hur det skedde helt utan förvarning eller, i flera fall - trots deras protester och om sina känslor av skam och förnedring.

Tingsrätten hänvisar i domen till att medicinsk expertis fördömer mannens behandlingsmetoder i sig och utlåtande från branschrådet om hur tillvägagångssättet strider mot god behandlingssed.

Tingsrätten finner ingen anledning att misstänka att kvinnorna skulle ha ljugit om hur de blivit lurade eller manipulerade av massageterapeuten och anser att hans handlingar inte kan anses försvarliga eller motiverade.