Ja till bilbana på Kallsjön

Länsstyrelsen avslagit de överklaganden som gjorts mot World Rally Centers tillfälliga bygglov av en vinterbilbana på Kallsjön.

Företaget får nu provköra bilar på sjöns is.

Motiveringen är bland annat att verksamheten inte anses störa för mycket.

World Rally Centers bygglov överklagades med hänvisning till miljöhänsyn och säkerhetsrisker och att banan skulle störa omgivningen.