Diskbråck avfärdades som psykbesvär

Psykiatrin på Östersunds sjukhus har anmält sig själva till socialstyrelsen enligt Lex Maria. Orsaken är att en kvinnlig patient fick ryggsmärtor som felaktigt bedömdes höra ihop med hennes psykiska besvär.

Först efter 5 dagar remitterades hon till neurolog som kunde konstatera ett mycket stort diskbråck som opererades akut.

Det är fortfarande oklart vilka besvär kvinnan kommer få i framtiden av det inträffade.