Kooperativ förlorar äldreboende i Hoting

Personalkooperativet Brismarksgården får inte fortsätta driva äldreboende i Hoting. Kommunens upphandling vanns av vårdbolaget Attendo Care, som var 1,3 miljoner kronor billigare.

Det här har orsakat starka reaktioner från kooperativa utvecklingscentra i hela Sverige, som anser att Strömsunds kommun går miste om kooperativets engagemang i bygdens utveckling. Det berättar verksamhetschefen Ulla-Britt Svensson.