Oro och ilska när transportstödet hotas

En månad kvar - och det är oklart hur det blir med transportbidraget till företag i Norrland.  Regeringen har enats om 350 miljoner och det skulle innebära en nedskärning med 30 %. Men definitivt besked får företagen inte förrän i mars.