Kyrkan ber samerna om ursäkt

Svenska kyrkan vill göra upp med sitt förflutna och stärka samernas roll i kyrkan. Det framgår av utredningen ”Samiska frågor i Svenska kyrkan”.

Utredaren föreslår också att de samiska kvarlevor som finns på statliga museer och institutioner ska begravas och att en gravvård upprättas som ett minnesmärke. Sametingets styrelseordförande ser positivt på den saken.