Ambulanspersonal protesterar mot arbetstider

Det är risk att många slutar om man inte kan komma överens om hur många helger ambulanspersonalen måste jobba. Det säger man från Vårdförbundet. Ambulanssjukvårdare som Radio Jämtland talat med säger att de söker annat jobb om de måste jobba fem av nio helger, som arbetsgivaren beslutat sedan förhandlingarna strandat.

Idag jobbar de allra flesta två av sju helger.

Facket accepterar inte förslaget till nytt helgschema utan kräver mer pengar till ambulanssjukvården.

Ett visst tillskott görs, men det räcker inte enligt personal och fack

(Nya arbetstiderna måste till på flera håll inom vården eftersom EU inte accepterat till långa arbets- eller jourtider som gällt hittills