Salmonellafärs återkallad från länet

Drygt 400 kilo salmonellasmittad nöt- och blandfärs har under förra veckan levererats till skolkök och restauranger i bland annat Östersund, Örnsköldsvik och Härnösand. Det är oklart hur mycket av det smittade partiet som hunnit tillagas och serveras.

- Det rör sig om 37 kunder från Sundsvall till Piteå. Vi har kontaktat alla och återkallat det som återstår av partiet, säger Nils Berntsson vid restauranggrossisten Servera till SR Jämtland.

Det finns ännu inga konstaterade sjukdomsfall från köttfärspartiet som hade tyskt ursprung, men kunderna har uppmanats vända sig till lokala miljö- och hälsoskyddskontoren för råd om provtagningar med mera, säger Nils Berntsson.