Färre provtagningar på julbord i Östersund

Nu i helgen börjar restaurangerna servera årets första julbord och på bland annat miljökontoren i Sundsvall och Östersund förbereder man sig för de årliga kontrollerna.

Ifrån miljökontoret i Sundsvall kommer kontroller göras på samtliga 20 restauranger som serverar julbord. Miljö- och hälsokontoret i Östersund kommer däremot endast kontrollera de två restauranger som fick anmärkning förra året, och två nytillkomna ställen.

Det beror på att resultatet då var så bra. Bedömningen görs utifrån tre kriterier: tjänlig innebär att maten är bra, tjänlig med anmärkning innebär att kvaliteten börjar bli dålig men man blir inte sjuk, och otjänlig innebär att man kan bli matförgiftad.

I Östersund har bedömningen otjänlig hittills inte förekommit.