Skolkböter

Föräldrar kan tvingas böta om deras barn skolkar och gymnasieelever som har för hög frånvaro ska kunna avstängas.
Utbildningsnämnden i Stockholm väntas i nästa vecka ta beslut om en ny skolkpolicy för att komma till rätta med den höga frånvaron. Bakom förslaget står skolborgarrådet Jan Björklund (fp). Den ska inte användas mot utsatta elever eller föräldrar som gjort vad de kunnat för att förmå barnen att gå i skolan, utan mot föräldrar som inte har tagit sitt ansvar, säger Björklund till Metro.