- Rör inte salutkanonerna i Härnösand!

KA 5 kamratförening vill ha kvar salutkanonerna på det gamla regementet i Härnösand. Det skriver de i ett brev till överbefälhavaren Håkan Syrén.

Föreningen vill i fortsättningen kunna skjuta salut vid, till exempel, utnämning av doktorer vid Mittuniversitetet och vid avslutad ceremoni i Domkyrkan.

Kanonerna i Härnösand har avfyrats omkring sex gånger per år bland annat vid firandet av Härnösands 400-årsjubiléum.

Förslaget kommer med anledning av högkvarterets översyn av den nuvarande salutorganisationen.