Allt färre elever i länet

Det kommer att vara knappt 2000 färre elever i grundskolan läsåret 2005/2006 än under det kommande läsåret.
Det är en minskning med nära 14 procent. Störst minskning förväntar man sig i Strömsunds kommun. Där kommer elevunderlaget enligt beräkningarna att minska med 18 procent. Minskningen blir minst i Åre och Östersunds kommuner med 11 respektive 10 procent. Flera skolor i länet kommer enligt prognosen att ha färre än tio elever.