Bakteriefyllda kycklingar

Var femte färsk kyckling som säljs under sommaren innehåller campylobacter, allt enligt Livsmedelsverket.
Andra köttslag som undersökts - gris, lamm och nöt - innehåller å andra sidan ytterst lite av smittan. Förra året drabbades drygt 8 000 svenskar av sjukan som kan ge bland annat magsjuka och magsmärtor.