Lång väntan trots larm

Tidigare i sommar skadades en vårdtagare på ett äldreboende i Bergs kommun. På grund av oklara rutiner blev väntan på hjälp onödigt lång.
Det fanns en anställd på äldreboendet i rummet när olyckan skedde. Den personen kallade på hjälp via ett så kallat personallarm. Ett larm som även användes vid mindre akuta ärenden. Det gjorde att larmet inte ansågs som brådskande och att det dröjde mer än en kvart innan det kom hjälp. Kommunen har utrett händelsen och även gjort en Lex Sarah anmälan. Nu förändras alltså rutinerna så att larmet bara får användas vid akuta situationer.