Anpassat byggande ska ge inflyttning till Klövsjö

Fyrtio nya familjer hoppas Klövsjö på, sedan en grupp i byn tillsammans med Bergs kommun jobbat på att få fram tomter och hus som passar in i miljön.

Förut har det varit svårt att få bygga i Klövsjö eftersom kulturlandskapet är klassat som riksintresse.

Ett längre reportage från Klövsjö hör du i programmet Direkt, måndag eftermiddag.