Östersund vill ha mer pengar till miljöarbete

Östersunds kommun har ansökt om 10 miljoner kronor i bidrag till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Pengarna söks hos Naturvårdsverket som ska fördela 350 miljoner kronor. Östersunds miljörelaterade investering innebär bland annat en satsning på etanolproduktion och energieffektivisering.