Landshövdingar i norr slåss för transportstödet

Landshövdingarna i Norrland stödjer nu kravet från företagsnätverket Industri 45 på att behålla transportstödet för företag i Norrland.

Som vi har berättat tidigare tyder mycket på en nedskärning med minst 30 %. Om transportstödet minskar eller försvinner menar landshövdingarna att många jobb i Norrlands inland hotas.