Jägare vill införa hjortjakt i Jämtland

Kronhjortstammen i länet har nu blivit så stor att många jägare anser att man kan börja jaga kronhjort i länet. Stammen beräknas till mellan 200 och 300 vilda djur och merparten är djur som rymt från vilthägnen i länet. De senaste åren har det bildats sex kronviltsområden i länet där länsstyrelsen sätter upp regler för hur jakten får gå till.