Radikalt förslag från Hotingprofil ska rädda inlandet

Det behövs radikala kommunsammanslagningar för att inlandet ska klara befolkningsminskningen. Det menar Ivar Eriksson i Hoting, mer känd som Bil-Ivar.

Västerbottens landshövding är inne på samma linje, en utredning föreslår där att kommunerna Dorotea, Åsele och Vilhelmina ska slås samman.

Men Bil-Ivars förslag är att man ska slå ihop alla kommuner i Inlandet till en enda Inlandskommun.