Gamla operationsbord risk för patienter

Operationsborden vid akutmottagningen på Östersunds sjukhus har under senare tid ersatts med nya - efter att Socialstyrelsen slagit fast att den befintliga utrustningen var alltför ålderdomlig och behövde bytas ut.

De flesta operationsbord var närmare 30 år gamla och flera av dem har under operationer hakat upp sig och varit omöjliga att manövrera ordentligt.

Vid en operation var det gamla bordet orsak till att operationstiden förlängdes och smittorisken ökade. Det kan ha orsakat den sårinfektion patienten drabbades av. Det krävdes två omoperationer för att åtgärda det inträffade.

Socialstyrelsen förutsatte efter sin granskning att sjukhuset snabbade på uppfräschningen av utrustningen, vilket hittills skett genom inköp av två nya operationsbord om året.