Maggi överklagar mutbrottsdomen

Maggi Mikaelsson, som tagit time-out från jobbet som länets landshövding, har nu överklagat tingsrättens mutbrottsdom, efter älgjakten med SCA förra året.

Även SCA-chefen Kenneth Eriksson, som fälldes för bestickning, har överklagat sin dom.

Båda har begärt mer tid, knappt två veckor, med att ange grunderna för överklagandena. Först ska hovrätten ta ställning till om den ska ta upp målet och bevilja så kallat prövningstillstånd.

Säger hovrätten nej till det vinner tingsrättens fällande dom laga kraft.