Mjölkbönderna blir allt färre i länet

Antalet mjölkleverantörer i mejeriföretaget Milkos område har minskat med drygt 100 stycken under det senaste året. I Jämtlands län försvann 21 mjölkgårdar under den perioden.

I dag har Milko 1 150 leverantörer. Gårdarna blir större och kan ha upp till 300 kor.

Företagets invägning av mjölk har minskat med två procent det senaste året.

Minskningen kompenseras i viss mån av att mjölkbönder i Dalsland gått över från Arla till Milko.

I hela landet finns det knappt 8 000 mjölkgårdar kvar - en halvering på tio år.