Renar flyttas undan betesbrist

Jordbruksverket ska nu skicka ut folk som bedömer betessituationen för renarna i länet.

Flera samebyar i länet, liksom i Norr- och Västerbotten, har slagit larm om att svält hotar renarna. Den ovanligt milda vädret har skapat stora problem. Regnblöt snö har frusit till en isskorpa som gör att djuren har svårt att komma åt betet.

Renägarna kan få ekonomisk ersättning i efterskott om renarna behöver stödutfodring i minst 60 dagar.

Som SR Jämtland berättade i förra veckan har länsstyrelsen ordnat fram ett ersättningsområde för vinterbete, på bolagsmark söder om Ånge, för Kalls sameby.

För tre av samebyarna i Hotagen och Frostviken har länsstyrelsen hittat liknande alternativ till vinterbete runt Ramsele och i trakten av Hudiksvall.