Krav om bättre rutiner vid avvikelser inom psykiatrin

Det måste till bättre rutiner för hur man tar hand om rapporter om när något avviker eller går fel i psykiatrivården

Det säger Socialstyrelsen efter ett tillsynsbesök på psykiatriska kliniken i Östersund idag.

Efter tre självmord för två år sedan har Socialstyrelsen varit kritisk när det gäller rutinerna. Psykiatrichefen säger att det är bristen på pengar som är felet.

- Vi har bra rutiner och vi har ett bra program för att förebygga självmord, säger chefen för psykiatrin Solveig Nielsen, men det som saknas är resurser, personal.