Turismutbildning ställer in intagning

Färre sökande och nya internationella krav på akademisk utbildning, gör att Mittuniversitetet ställer in vårintaget till turismutbildningen.

De nya kraven beror delvis på att de europeiska lärosätena håller på att samordna sina utbildningar i den så kallade Bologna-processen, för att göra det lättare att studera i andra länder.

Mittuniversitet måste se över hur turismutbildningen är organiserad och behöver vinna tid. Det hävdar Robert Pettersson vid Mittuniversitetet och betonar att till hösten fortsätter utbildningen som vanligt .

Men att vårintaget ställs in beror också på att allt färre verkar lockas av Mittuniversitetets turismutbildning. Det medger Robert Pettersson vid Mittuniversitetet och förklarar det med ökad konkurrens om turism-studenterna, både från K.Y-utbildningar, alltså kvalificerad påbyggnadsutbildning efter gymnasiet, och att det numera finns turism-utbildning vid ett dussin-tal andra högskolor i landet.

Just nu pågår en utvärdering av ämnet turistvetenskap på Mittuniversitetet och två andra lärosäten. Vad den utvärderingen har att säga om kvalitén i undervisningen står klart först efter årsskiftet.