Bristen på jobb - största hotet mot länet

Nya jobb krävs för att befolkningen i Jämtland inte ska dö ut. Det hävdar länsstyrelsen som just nu håller på med projektet Gensyn - som ska ta reda på vad det beror på att fler flyttar från länet.

Sedan november har länsbor i åldrarna 20-40 år kunnat besvara en enkät på Internet med temat ”blir du kvar i vårt län?”.

600 svar har kommit in och resultatet tyder på att många, framförallt unga kvinnor, väljer att flytta från länet främst på grund av brist på jobb.