Flygplatsen på Frösön blir Åre-Östersund Airport

Dessutom satsar Luftfartsverket och Åreföretagarna runt 80 miljoner kronor på flygplatsen de närmaste sex åren.

Och från och med nu heter Östersunds flygplats Åre-Östersund Airport.

Beslutet har tagits i samverkan mellan Luftfartsverket och representanter för länet och det är första gången som Luftfartsverket på det här sättet aktivt bidrar till att stärka en region marknadsföringsmässigt.