Läkare missade höftfraktur

En läkare och en sjuksköterska i länet får varsin erinran för att de missat att en 80-årig kvinna som ramlat på ett äldreboende i Östjämtland haft en dubbelsidig höftfraktkur.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som utrett fallet konstaterar att kvinnans skador upptäcktes först över ett år senare när en röntgenundersökning gjordes.