Kronhjortarna ökar i länet

Kronhjortarna har nu blivit så många i länet att två hjortskötselområden bildas.
Det är jakträttsinnehavarna i Lit och Alsen som går samman på samma sätt som man går samman i storlicensområden för älg. Skötselområdet innebär att man vårdar stammen så att avskjutningen hålls på rimlig nivå och att balansen mellan han- och hondjur bibehålls.