Farligaste vägarna finns i Norrland

Trafiksäkerheten är allra sämst på de norrländska vägarna.

En ny studie visar att 76 procent av vägarna i Vägverkets norra region underkänns ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Motsvarande andel för Stockholm är 6 procent.

Motormännens Riksförbund kräver nu snabbare statliga insatser för att förbättra säkerheten på de dåliga vägarna.