Unga kvinnor mår dåligt enligt ny undersökning

De unga i norrlandslänen har sämst psykisk hälsa och står för den största andelen av alkoholkonsumtionen. Det visar en enkät till nära 50 000 personer som gjorts på uppdrag av de fyra nordligaste landstingen.

Närmare 50 000 slumpvis utvalda i åldern 16-84 år har fått svara på frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Sämst mår unga kvinnor, berättar professor Lennart Janlert.

- Det är ett bekymmer, många har haft allvarliga tankar på att ta livet av sig, säger han till Sveriges Radio.