Sammanslagning - enda lösningen för bibehållen välfärdsnivå i småkommuner

Kommuner med en befolkning som minskar och som har många äldre måste börja samarbeta nu - annars väntar tvångssammanslagningar. Det säger Marie-Louise von Bergmann-Winberg, som är professor vid Mittuniversitetet och som har forskat kring kommunsammanslagningar.

- När det gäller Norrland, och specifikt Norrlands inland, ser jag faktiskt ingen annan lösning än sammanslagningar om man ska kunna behålla den välfärdsnivå som invånarna är vana vid, säger hon till Radio Jämtland.