Stora skillnader i länets grundskolor

Skillnaderna är stora mellan hur länets olika grundskolor lyckas ge sina elever behörighet till studier i gymnasieskolan. Den kommun i länet lyckas bäst är Åre.

Men även krokom och strömsund lyckas bättre än de övriga kommunerna när det gäller antalet niondeklassare som får gymnasiebehörighet. Sämst går det för eleverna i Bräcke, Härjedalen och Bergs kommuner. Som vanligt klarar flickorna sig bättre än pojkarna. Ett resultat som har varit ungefär detsamma sedan nuvarande betygssystem infördes för nästan 10 år sen. De här resultaten gäller såväl kommunala grundskolor som fristående grundskolor. Generellt kan sägas att elever i fristående skolor har bättre betyg än dom från kommunala skolor.