Trafiksäkerhet missgynnas i norr

76 procent av vägarna i Vägverkets norra region underkänns ur trafiksäkerhetssynpunkt. Motsvarande andel för Stockholm är 6 procent. Motormännen tvekar inte över orsaken.