Utsvultna renar flyttas till Gävleborgs län

400 renar från nordvästra Jämtland har flyttats till Hornslandet utanför Hudiksvall för vinterbete. Det är samerna i Jiingevaerie sameby i Valsjöbyn som fått låna mark av skogsbolaget Sveaskog för att låta renarna beta sig mätta.