Dålig bärighet på vägar orsakar problem

Många skogsbolag har stora problem med att transportera fram virke ut skogen till följd av den milda hösten. Skogsbilvägarna är inte tjälade vilket gör att vägarna på många håll inte klarar de tunga timmerbilarna.

På Prima Skog säger Lars Svensson att man tvingas avverka i områden där vägarna bär vilket gör att man måste hoppa från område till område för att hitta farbara vägar.

- Trots problemen har sågverken såhär långt inte tvingats stoppa på grund av virkesbrist. Men om mildvädret fortsätter kan det bli problem framöver, säger Lars Nilsson.