Åreföretag köper utsläppsrättigheter

Aktivitetsföretaget Åre Äventyrsbutik köper utsläppsrätter för koldioxid motsvarande den mängd som företagets heliskiverksamhet släpper ut. På det sättet hoppas företaget bidra till en minskning av växthusgaserna.

Att Åre Äventyrsbutiks motorburna verksamhet, framförallt helikopterskidåkning, påverkar miljön genom utsläpp av växthusgaser har varit ett huvudbry för företaget sedan starten.

Därför har ägaren Micke Raittila nu beslutat att köpa utsläppsrätter för koldioxid genom Svenska Naturskyddsföreningen, motsvarande den mängd koldioxid som företaget släpper ut vid helikopterarrangemang.

- Jag har alltid varit kluven till heliski och den miljöpåverkan det innebär. Men genom att köpa utsläppsrätter känns det som om vi drar ett strå till stacken, säger Åre Äventyrsbutiks ägare Micke Raittila.