Snart färdigåkt med landstingets sjukbuss

Landstingsstyrelsen beslutade i går även att lägga ned den specialinredda landstingsbussen för sjukresor, från och med första april nästa år.

Sjukresor mellan Östersund-Hoting och Östersund-Sveg ska i fortsättningen ske med vanlig landsortsbuss eller taxi.

Landstinget räknar med att spara en knapp miljon genom förändringen.