Sameby överklagar vindkraftshandläggning

Jovnevaerie sameby i Offerdal JO-anmäler nu Krokoms kommun för handläggningen av ett vindkraftverk som byggdes på Vallrun för flera år sedan.

Krokoms kommun godkände bygget av ett vindkraftverk på vinterbetesmarker utan att samebyn fick någon information eller rätt att yttra sig - vilket Kammarrätten och därefter Regeringsrätten har fastställt att samebyn har rätt till.

Men Krokoms kommuns myndighetsnämnd lämnade Regeringsrättens beslut utan åtgärd, hävdar samebyn

Myndighetsnämndens ordförande socialdemokraten Judith Hult säger till SR Jämtland att ärendet h a r överlämnats till en handläggare som ska hantera ärendet.

- I princip ska förstås kommunen rätta sig efter beslut från regeringsrätten som är högsta instans och vars beslut inte kan överklagas, säger Marie Olsson som är regeringsrättssekreterare till SR Jämtland.

- Cet här är ett fall för JO.