Nedläggningshotade skolor räddas kvar

Flera av de skolor i Åre kommun som hotats av nedläggning får vara kvar.

Barn- och utbildningsnämnden har bestämt att bara de allra minsta skolorna i Arvesund, Gärdsta och Ånn, samt Skansborgs blåa skola ska läggas ner, det skriver ÖP i dag.

Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 22 februari.