Företagare fick utmärkelse

Sex företagare från länet premierades i går kväll på Grogrund i Östersund.
Företagarna ses enligt juryns motivering som lysande exempel på positiva krafter som för utvecklingen framåt ute i våra bygder och i vårt län. Företagarna har så skilda verksamheter som jordbruk, turism, behandling av skadade tävlingshästar och matlagning. Gemensamt är att dom grundar sin verksamhet på dom naturresurser vi har i länet. Företagen/företagaren är: Marie Klockervold, Ljusnedal. För stort arbete i bygderådsgruppen, Fjällagendan, projektet Hållbara sommarfjäll samt skoterprojekt som resulterat i Funäsdalsfjällens Skoterled AB. Ann Klensmeden, Åsbergets getgård. För sin vilja att utveckla länets gårdsmejerier och deras produkter. Niklas Persson och Camilla Landgren, Fanbyn, Sunne. För satsning på modern teknik och miljövänligt jordbruk. John-Erik och Gudrun Johansson, Höglunda, Stugun. För sitt arbete med praktikanter från andra länder och samarbete över gränserna. Monica Nilsson och Lars Henriksson, Skyttmons behandlingsstall. För sitt arbete med alternativ behandling av skadade och tävlingströtta hästar. Daniel Matthias. För att med lust och engagemang ha lyckats skala bort präktighetsstämpeln på lokal mat.